Dirigent

Daniël Salbert

Daniël Salbert studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag de bachelor-opleidingen Docent Muziek, Hoofdvak Koordirectie en Hoofdvak Theorie der Muziek.

In juni 2015 behaalde hij het Master-diploma Theorie der Muziek met een onderzoek naar "Kodály-geïnspireerd muziekonderwijs voor Nederlandse basisscholen".

Daniël is als dirigent aan diverse koren verbonden geweest, zoals Kamerkoor Vox Antiqua (Den Haag), het Amsterdams Universiteits Koor, de Voorburgse Oratorium Vereniging,
Het Haags Kamerkoor, Vocaal Ensemble Haags Ad Hoc. Van 2004-2006 was hij als Magister Cantus en dirigent verbonden aan het St. Bavo Muziekinstituut en de Koorschool St. Bavo in Haarlem. Van 2007 tot 2013 was hij dirigent van het Haags Matrozenkoor,
één van de oudste jongenskoren van Nederland.

Sinds 2006 is Daniël vaste dirigent van Concertkoor Rijswijk. Daarnaast is hij als dirigent verbonden aan het First Year Choir van het Koninklijk Conservatorium en de kamerkoren van de School voor Jong Talent. Sinds het voorjaar 2015 is hij tevens dirigent van het Haags Dameskoor, een nieuw opgericht vrouwenkoor.

Daniël is verder werkzaam als HBO-docent Solfège en Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium, de School voor Jong Talent en Jong KC Junior. Sinds september 2015 geeft hij solfègelessen voor Vocaal Talent Nederland aan jongens van het Nationaal Jongenskoor.

Sinds enkele jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de Kodály-methode die onder meer gericht is op het zang- en muziekonderwijs voor kinderen. Hij is als docent werkzaam voor de cursus Muziek als Vak en de Master-opleiding Muziekonderwijs volgens het Kodály-concept van het Koninklijk Conservatorium. Sinds 2013 is hij tevens bestuurslid van de
Stichting Kodàly Instituut Nederland. Hij verzorgt regelmatig workshops voor culturele instellingen en muziekscholen zoals de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en Scholen in de Kunst (Amersfoort).

In het verleden heeft Daniël educatief lesmateriaal ontwikkeld voor verschillende Nederlandse stichtingen en ensembles, waaronder de Nederlandse Bachvereniging, de Gustav Mahler Stichting, Vocaal Ensemble Quink, de Stichting 4-mei-concerten en het Concertgebouw Amsterdam. De CD-rom Oog in oog met de Matthäus Passion, ontwikkeld voor de Nederlandse Bachvereniging, werd onderscheiden met de Euro Media Award.

 

 

 

 

 

 

plaatjemailto icoon

     Agenda        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

Links