2005: Koninklijke onderscheiding

Op 19 februari 2005 heeft burgemeester G.W. van der Wel-Markerink na afloop van het Jubileumconcert het koor de Koninklijke Erepenning uitgereikt.

Het bijbehorende koninklijk besluit luidt als volgt:

"Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Naussau, enz. enz. enz.
hebben besloten en beschikken:
de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan:
Concertkoor Rijswijk te Rijswijk
wegens: het 100-jarig bestaan op 4 januari 2005.
De Grootmeester van Ons Huis is belast met de uitvoering van deze beschikking.
(Get.) Beatrix.
's-Gravenhage, 17 mei 2004."

 

In haar toespraak wees de burgemeester op het maatschappelijk belang van het verenigingsleven. Ze prees het koor voor de vernieuwingen die het steeds probeert te realiseren.

Ook de wethouder van Cultuur, de heer J.Bolte, feliciteerde het koor van harte.
 

Felicitaties werden ook ontvangen van de Commissaris van de Koningin in Zuid Holland, de heer J. Franssen, die sprak van een "Kroon op uw thans 100-jarig bestaan

plaatjemailto icoon

     Agenda        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

Links