Bij Concertkoor Rijswijk staan plezier in het samen muziek maken en het uitvoeren van mooie concerten voorop. Naast kwaliteit verhogende activiteiten zoals workshops met professionals uit de muziekwereld, stemvorming en ademtechniek, vinden wij het scheppen van een stevig verbindend sociaal draagvlak eveneens belangrijk. Hiertoe worden bijvoorbeeld studiedagen georganiseerd, koorreizen en zo nu en dan een gezamenlijke maaltijd.
Naast interne verbinding en samenwerking hebben wij ook een rol in de Rijswijkse samenleving. Er worden goede contacten onderhouden met Rijswijkse bestuurders en instanties. Ook laten wij ons zien en horen op (jaarlijkse) evenementen als het Strandwalfestival, Kerstvieringen en bij bijzondere gebeurtenissen. Zo stond onze laatste uitvoering geheel in het teken van de Vrede van Rijswijk.
Onze uitvoeringen zouden niet tot stand kunnen komen zonder samenwerking met veel verschillende partijen. Hieronder noemen wij er enkele.

Vrede van Rijswijk

Begeleidingsorkesten

Con Passione Begeleidingsorkest : https://conpassioneorkest.nl/
Holland Orkestcombinatie : http://hollandorkestcombinatie.nl/
Nederlands Begeleidingsorkest : http://www.nederlandsbegeleidingsorkest.nl/
Tollens Ensemble : https://www.tollensensemble.nl/

Musea

Museum Rijswijk : http://www.museumrijswijk.nl/

Toneelgroepen

Theatergroep Fenix (voorheen Eskalibur) : https://www.middin.nl/component/locations/location/230-theatergroep-eskalibur
Toneelgroep ELF : https://toneelgroepelf.nl/ 

Verenigingen

Historische Vereniging Rijswijk : http://www.historischeverenigingrijswijk.nl/
Amateurspalet Rijswijk : https://www.amateurspalet.nl/