Bij Concertkoor Rijswijk staan plezier in het samen muziek maken en het uitvoeren van mooie concerten voorop. 
Naast interne samenwerking hebben wij ook een rol in de Rijswijkse samenleving. Er worden goede contacten onderhouden met Rijswijkse bestuurders en instanties. Ook laten wij ons zien en horen op evenementen als het Strandwalfestival, Kerstvieringen en bij bijzondere gebeurtenissen. Zo stond onze uitvoering in 2017 geheel in het teken van de Vrede van Rijswijk.

Onze uitvoeringen zouden niet tot stand kunnen komen zonder samenwerking met veel verschillende partijen. Hieronder noemen wij enkele organisaties:

Vrede van Rijswijk

Begeleidingsorkesten

Con Passione Begeleidingsorkest : https://conpassioneorkest.nl/
RBO Sinfonia ( voorheen Holland Orkest Combinatie) : https://rbosinfonia.nl 
Nederlands Begeleidingsorkest : http://www.nederlandsbegeleidingsorkest.nl/
Tollens Ensemble : https://www.tollensensemble.nl/

Musea

Museum Rijswijk : http://www.museumrijswijk.nl/

Toneelgroepen

Theatergroep Fenix (voorheen Eskalibur) : https://www.middin.nl/component/locations/location/230-theatergroep-eskalibur
Toneelgroep ELF : https://toneelgroepelf.nl/ 

Verenigingen

Historische Vereniging Rijswijk : http://www.historischeverenigingrijswijk.nl/
Amateurspalet Rijswijk : https://www.amateurspalet.nl/