Geke van Popta

Geke van Popta

geke van popta assistent dirigent verkleindGeke van Popta zingt als alt in Concertkoor Rijswijk maar is tevens onze assistent-dirigent.
Eveneens wordt al het oefenmateriaal door Geke verzorgd.
Soms wordt, bij complexe werken, het koor gesplitst in groepen tijdens een deel van onze repetities. Na de pauze vallen dan alle "nootjes" op zijn plaats en zijn we er trots op wat we in korte tijd bereikt hebben. Ook bij dit soort repetitie-sessies speelt Geke een belangrijke  rol.

Titel
2014 - Kerstnachtdienst Oude Kerk Delft
2015 - Jubileumjaar - Concertreis: naar Vlaanderen
2015 - Jubileumjaar: Strandwalfestival
2016 - Christmas Carols
2017 - Strandwalfestival