Stephen Kavelaar

Stephen Kavelaar

Titel
1989 - Messiah (G.F. Händel)
1990 - Paulus (F. Mendelssohn)
1991 - St. Nicolas Cantate (B. Britten) en Oratorio de Noël (C. Saint-Saëns)
1991 - The Messiah (G.F. Händel)
1992 - Krönungsmesse en Requiem (W.A. Mozart)
1993 - Johannes Passion (J.S. Bach)
1993 - Kerstmuziek door de eeuwen heen
1994 - Gedeelten uit de Mis in D (A. Dvorák)
1994 - Music’s Praise (M .Hurd), Psalmkonzert (H.W. Zimmermann) en Mis in D (A. Dvorák)
1995 - Die Schöpfung (J. Haydn)
1995 - Te Deum en Due Madrigali (H. Andriessen) Zigeunerlieder (J. Brahms) tijdens de Korenmanifestatie 1995
1996 - Johannes Passion (JS Bach)
1996 - Werken van F. Mendelssohn, H. Barbe en B. Britten
1997 - Concertreis: Delen uit Messiah (G.F. Handel) in de Nicolaaskerk te Praag (CZ)
1997 - Concertreis: Messiah (G.F. Händel) in de Jacobuskerk te Beroun (CZ)
1997 - Due Madrigali (H. Andriessen) tijdens de herdenking van de Vrede van Rijswijk
1997 - Messiah (G.F. Händel)
1998 - Deutsche Messe (F. Schubert) en Misa Criolla (A. Ramirez)
1998 - Weihnachtsoratorium (J.S. Bach) en Oratorio de Noël (C. Saint-Saëns)
1999 - Scandinavisch concert met werken van W. Peterson, L.E. Larsson, E.H. Grieg en N. Gade
2000 - Johannes Passion (J.S. Bach)
2000 - Messe Solemnelle (L. Vierne), Messe de Requiem (G. Fauré)
2001 - Concertreis: Die Schöpfung (J. Haydn) in de Domkerk te Berlijn (D)
2001 - Die Schöpfung (J. Haydn)
2001 - Ein Deutsches Requiem (J. Brahms)
2002 - Ceremony of Lessons and Carols
2002 - Sint Jorismis (H. Finkers), Salve Regina (G.H. Pergolesi), Chichester Psalms (L. Bernstein)
2003 - Ceremony of Lessons and Carols
2003 - Een meezing Matthäus Passion (J.S. Bach) in de Concertzaal te Tilburg
2003 - Matthäus Passion (J.S. Bach)
2004 - Requiem en het Klarinetconcert in A (W.A Mozart)
2005 - Ceremony of Lessons and Carols
2005 - Johannes Passion (J.S. Bach) een geënsceneerde uitvoering in het jubileumjaar 2005
2006 - Five Mystical Songs (R. Vaughan Williams), Requiem (M. Duruflé)
De geschiedenis van Concertkoor Rijswijk