Nieuws

Concertkoor Rijswijk werd prominent onder de aandacht gebracht in een artikel in het blad "Groot Rijswijk" van 8 september jl. met als titel: "Concertkoor Rijswijk wil groeien".

Wij zijn heel blij u weer een aantal data te kunnen bieden waarop wij een concert zullen geven of op een andere manier van ons laten horen.