Nieuws

Concertkoor Rijswijk is ondanks haar leeftijd (dit jaar 115 jaar) dit jaar ook virtueel gegaan.

Het honderdvijftienjarige Concertkoor Rijswijk laat zich door de coronacrisis niet uit het veld slaan. Meteen na de lockdown is op initiatief van het bestuur en met enthousiaste medewerking van dirigent Daniël Salbert razendsnel een aantrekkelijk virtueel oefenprogramma opgezet.