Het honderdvijftienjarige Concertkoor Rijswijk laat zich door de coronacrisis niet uit het veld slaan. Meteen na de lockdown is op initiatief van het bestuur en met enthousiaste medewerking van dirigent Daniël Salbert razendsnel een aantrekkelijk virtueel oefenprogramma opgezet.

Natuurlijk missen we het samen zingen heel erg”, zegt Dicky van der Meijden,  voorzitter van Concertkoor Rijswijk. Tegelijkertijd zien we het als een uitdaging om de tijd zo goed mogelijk te overbruggen, tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.  Onder leiding van de dirigent Daniël Salbert zetten de koorleden zich elke maandagavond achter hun computer. Met behulp van videosoftware ontmoeten zij elkaar virtueel. Echt samen zingen is onmogelijk, zeker met 80 zangers. Net als alle andere koren loopt Concertkoor Rijswijk er tegenaan dat daarvoor de vertraging op het internet veel te groot is. “Maar we hebben ontdekt”, aldus Dicky,  “dat als je loslaat dat de repetitie  zoveel mogelijk moet lijken op een gewone repetitie, er heel veel mogelijk is”. Met onze dirigent hebben we ons afgevraagd, hoe we de tijd tot dat we weer samen mogen repeteren, zo goed mogelijk kunnen benutten. Een paar dingen zijn daarbij belangrijk voor ons: vasthouden van het onderlinge contact, onze stemmen mogen niet roestig worden en we willen een vliegende start kunnen maken als we wèl weer samen mogen repeteren. Dat is best ambitieus, maar Daniël  bedenkt voor elke repetitie een boeiend programma dat aan al die elementen tegemoet komt.  Zo doet elk van ons vanachter de computer mee met de stemoefeningen. De koorleden zien en hòren de dirigent. Onderling zien we elkaar maar we horen elkaar niet. We studeren lastige melodieën in, die we in canon zingen met de dirigent. Hij legt moeilijke passages uit van de Petite Messe Solennelle, die we na de coronacrisis willen uitvoeren.  We krijgen net als altijd huiswerk en als kers op de taart geeft Daniël allerlei stukjes muziektheorie.

En zo blijven we bij elkaar betrokken, houden we onze muzikale vaardigheden op peil, blijven bezig met de prachtige Petite Messe Solennelle van Rossini èn worden we muzikaal wijzer. 

Concertkoor Rijswijk hoopt de resultaten in het najaar op 13 november te kunnen laten horen!

Nieuwe projectleden zijn welkom, ook in coronatijd!  Meer informatie over ons koor op deze website.

9-5-2020

zoom50

  De website van Concertkoor Rijswijk maakt gebruik van cookies.

Deze website gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren en statistische gegevens te verzamelen over het gebruik er van.
Concertkoor Rijswijk vraagt uw toestemming om deze cookies te accepteren voordat u deze website verder bekijkt.