Na ons laatste concert hebben we weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Om een goede balans tussen de stemgroepen te behouden is er momenteel een wachtlijst ingesteld voor alten. Sopranen, tenoren en bassen zijn van harte welkom!

Alten die graag bij ons willen komen zingen kunnen zich op de wachtlijst laten plaatsen. De dirigent bepaalt in overleg met het bestuur wanneer de stemverhouding weer zodanig is dat nieuwe alten kunnen worden toegelaten.