De liturgie zondag 22 mei 2011 in de Agneskerk Aanvang dienst 10.30 uur

Viering 50 jarig Priesterschap van em. Pastoor J. Zijerveld

Voor aanvang: Koor: zingen Koraal:

 • Wie soll ich dich empfangen (J.S. Bach).

Welkom

 • Openingslied GvL 429 Dit is de dag.

Begroeting / woord ten geleide

Schuldbelijdenis

 • Kyrie koor Missa Brevis sancti Joannis de Deo. ( J. Haydn)
 • Gloria Koor Missa Brevis sancti Joannis de Deo (J. Haydn)

Openingsgebed

1e Lezing: Deuteronomium 8 1-7;14-18

Tussenzang psalm Spaans

2e Lezing 1 Petrus 2,4-9 (zoals 5e zondag na Pasen)

Vers voor Evangelie

Evangelie Johannes 21, 1-14 (ned en spaans gelezen)

Acclamatie

Preek

Credo III

Voorbede (ned. spaans)

 • Offertorium koor Gloria Patri van  (A. Vivaldi).

Prefatie: 3 van pasen

 • Sanctus koor Missa Brevis sancti Joannis de Deo (J.Haydn)
 • Benedictus koor Missa Brevis sancti Joannis de Deo (J. Haydn) solo Wil Pors en koor.

Eucharistisch gebed 2C

Acclamatie:

Pater Noster

Vredeswens

 • Agnus Dei koor Missa Brevis sancti Joannis de Deo  (J.Haydn).

Uit het Weihnachtsoratorium van (J.S. Bach).

 • Tijdens de Communie: Koor Brich an, o schones Morgenlicht
 • Dies hat er alles uns getan.
 • Ich will dich mit Fleiss bewahren.

Communielied: Spaans

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: GvL nr. 532 U zij de Glorie en koor