Kerstnachtdienst 2014

Op 24 december 2014 verleende Concertkoor Rijswijk o.l.v. Geke van Popta

medewerking aan de Kerstnachtdienst in de Oude Kerk in Delft.